Zájmové kroužky
Zpět
Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019  (16 hodin za pololetí) Sportovní hry pro 2. stupeň, čtvrtek 15:15 - 16:15 (M. Nováková)…300 Kč Příprava na přijímací zkoušky z M pro 9. roč., pátek 13:50 - 14:50                        …500 Kč Klub mladého diváka, 4 představení ročně (M. Nováková)…430 Kč + doprava (cca 400 Kč) Cvičení z M pro 7. roč., středa 13:45 - 14:45 (Nováková)…300  Kč Cvičení z M pro 8. ročník, pátek7:00 - 7:45                             …300 Kč Cvičení z M pro 9. ročník, čtvrtek 7:00 - 7:45                          …300 Kč Šikovné ručičky pro 3. a 4. roč., čtvrtek 15:00 - 16:30 (V. Pokorná)…550 Kč Čtenářský klub, čtvrtek 13:15 - 14:45 (J. Rosůlková)…100 Kč Badatelský klub pro 2. – 6. roč., pátek 13:00 - 14:30 (E. Veselá)…200 Kč Stolní tenis 3. – 9. roč., pátek 14:00 - 15:00 (R. Šestáková)…200 Kč Cvičení z Čj a M pro 4. roč., pondělí 13:15 – 14:15 (J. Budilová)…300 Kč Škola hrou pro 4. roč., pondělí 13:15 - 14:15 (L. Somrová)…300 Kč Sportovní hry pro 3. – 5. roč., středa 14:00 - 15:00 (R. Šestáková)…200 Kč Keramika začátečníci, (max. 16), 1x za 14 dní, úterý 13:00 - 14:30 (Kalinová, Kobíková)…1000 Kč  Keramika pokročilí, (max. 16), 1x za 14 dní, úterý 14:30 - 16:00 (Kalinová, Kobíková)…1000 Kč La Mamka - Hokus Pokus, pondělí 15:30 - 16:15 La Mamka - Kreativní dílny, pátek 13:00 - 13:45 Easy Speak - 1. a 2. ročník - středa 13:00 až 13:45 5. a 6. ročník -  středa 13:55 až 14:40 3. a 4. ročník -  pátek 13:00 až 13:45 7. až 9. ročník - pátek 13:55 až 14:40