Dokumenty - různé
Zpět Žádost o odklad školní docházky Žádost o uvolnění z vyučování Žádost o uvolnění z výuky TV Žádost o přestup Žádost o IVP Školní řád ZŠ Čerčany Darovací smlouva - fyzická Darovací smlouva - právnická Posudek o zdravotní způsobilosti Střednědobý rozpočtový výhled 2019/20 Schválený rozpočet na rok 2018 Dodatky ke Školnímu řádu 2018 Schválený rozpočet na rok 2017 Střednědobý rozpočtový výhled 2020/21 Návrh rozpočtu na rok 2019 Schválený rozpočet na rok 2019 Řád školní družiny ZŠ Čerčany