Zaměstnanci školy 2018/2019
Zpět Tř. 	Jméno			Zařazení			Email              SP1 Kamila Kepková      	speciální pedagog    	kepkovak@zscercany.cz SP2 Renata Hůlová      	speciální pedagog    	hulovar@zscercany.c PT Zuzana Vlasáková     	učitel přípravné tř.    	vlasakovaz@zscercany.cz 1.A Lucie Ledvinková Bílková	učitel 1. stupně      	ledvinkova.bilkoval@zscercany.cz 1.B Renata Šestáková        	učitel 1. stupně      	sestakovar@zscercany.cz 2.A Iva Zvárová            	učitel 1. stupně      	zvarovai@zscercany.cz 2.B Hana Zedková          	učitel 1. stupně      	zedkovah@zscercany.cz 2.C Daria Heřmanová        	učitel 1. stupně      	hermanovad@zscercany.cz 3.A Olga Jelínková          	učitel 1. stupně      	jelinkovao@zscercany.cz 3.B Eliška Veselá            	učitel 1. stupně      	veselae@zscercany.cz 4.A Jitka Rosůlková         	učitel 1. stupně      	rosulkovaj@zscercany.cz 4.B Jindřiška Budilová       	učitel 1. stupně      	budilovaj@zscercany.cz 4.C Lenka Somrová         	učitel 1. stupně      	somroval@zscercany.cz 5.A Ivona Nakatová          	učitel 1. stupně      	nakatovai@zscercany.cz 5.B Barbora Kovalčíková     	učitel 1. stupně       	kovalcikovab@zscercany.cz 5.C Alena Pohanová         	učitel 1. stupně      	pohanovaa@zscercany.cz 6.A Lenka Pohunkova        	učitel 2. stupně      	pohunkoval@zscercany.cz 6.B Aneta Rezkova		učitel 2. stupně		rezkovaa@zscercany.cz 7.A Lucie Kodetová		učitel 2. stupně		kodetoval@zscercany.cz 7.B Josef Prchal            	zástupce ŘŠ         	prchalj@zscercany.cz 8.A Michaela Nováková       	učitel 2. stupně      	novakovam@zscercany.cz 8.B Vendula Lukášová		učitel 2. stupně		lukasovav@zscercany.cz 9.A Bohumila Havelková     	učitel 2. stupně      	havelkovab@zscercany.cz Miroslav Král              	ředitel školy       	kralm@zscercany.cz Marina Shaptala            	učitel 2. stupně     	shaptalam@zscercany.cz Blanka Škvorová            	učitel 2. stupně      	skvorovab@zscercany.cz Jana Cigánková			učitel 2. stupně		cigankovaj@zscercany.cz Michaela Kubečková		učitel 2. stupně		kubeckovam@zscercany.cz Zuzana Kalendová			asistent pedagoga Ivana Adámková			asistent pedagoga Michala Tomášková 		asistent pedagoga + vychovatelka ŠD Daniela Matoušková 		asistent pedagoga Jitka Vilímková 			asistent pedagoga Denisa Musilová			asistent pedagoga Magdaléna Kadlecová		asistent pedagoga Markéta Matoušková		asistent pedagoga Dana Novotná			asistent pedagoga Iveta Zburníková 			asistent pedagoga Lada Suchánková 			vedoucí ŠD Renata Kučerová 			vychovatelka ŠD Věra Pokorná 			vychovatelka ŠD Erika Bergmannová 		vychovatelka ŠD Ilona Hronková			vychovatelka ŠD Lenka Neuhöferová		vychovatelka ŠD Jana Nálevková			hlavní ekonomka školy Ladislava Sadílková		účetní Ivana Vašáková 			vedoucí ŠJ Veronika Purkardová 		kuchařka Markéta Sahulová 			kuchařka Romana Roštíková 			pom. kuchařka Marie Krčíková			pom. kuchařka Monika Škodová 			pom. kuchařka Kamila Kuthanová			pom. kuchařka Zdeňka Mrkáčková			pom. kuchařka + uklízečka Jaroslava Macháčková 		uklízečka Eva Plachá 				uklízečka Blanka Střelková 			uklízečka Oksana Šmídová			uklízečka