Zaměstnanci školy 2019/2020
Zpět Tř. 	Jméno			Zařazení					Email              SP1 Lenka Krásová      	speciální pedagog    				krasoval@zscercany.cz SP2 Renata Hůlová      	speciální pedagog    				hulovar@zscercany.c PT Zuzana Vlasáková     	učitel přípravné tř. + zástupce ŘŠ   		vlasakovaz@zscercany.cz 1.A Ivona Nakatová          	učitel 1. stupně      				nakatovai@zscercany.cz 1.B Olga Jelínková          	učitel 1. stupně      				jelinkovao@zscercany.cz 1.C Barbora Kovalčíková     	učitel 1. stupně       				kovalcikovab@zscercany.cz 2.A Lucie Ledvinková Bílková	učitel 1. stupně      				ledvinkova.bilkoval@zscercany.cz 2.B Renata Šestáková        	učitel 1. stupně      				sestakovar@zscercany.cz 3.A Iva Zvárová            	učitel 1. stupně      				zvarovai@zscercany.cz 3.B Hana Zedková          	učitel 1. stupně      				zedkovah@zscercany.cz 3.C Daria Heřmanová        	učitel 1. stupně + metodik prevence		hermanovad@zscercany.cz 4.A Barbora Martáková		učitel 1. stupně					martakovab@zscercany.cz 4.B Alena Pohanová         	učitel 1. stupně      				pohanovaa@zscercany.cz 5.A Jitka Rosůlková         	učitel 1. stupně      				rosulkovaj@zscercany.cz 5.B Jindřiška Budilová       	učitel 1. stupně      				budilovaj@zscercany.cz 5.C Lenka Somrová         	učitel 1. stupně      				somroval@zscercany.cz 6.A Jana Cigánková		učitel 2. stupně					cigankovaj@zscercany.cz 6.B Sabina Křížová		učitel 2. stupně					krizovas@zscercany.cz 6.C Tereza Hradilová		učitel 2. stupně					hradilovat@zscercany.cz 7.A Lenka Pohunková        	učitel 2. stupně      				pohunkoval@zscercany.cz 7.B Martina Kachlíková		učitel 2. stupně					kachlikovam@zscercany.cz 8.A Lucie Ledvinková Bílková	učitel 1. stupně      				ledvinkova.bilkoval@zscercany.cz 8.B Josef Prchal            	učitel 2. stupně + ZŘŠ pro věci technické	prchalj@zscercany.cz 9.A Šárka Němečková		učitel 2. stupně					nemeckovas@zscercany.cz 9.B Vendula Lukášová		učitel 2. stupně					lukasovav@zscercany.cz Miroslav Král              	ředitel školy       				kralm@zscercany.cz Bohumila Havelková     	učitel 2. stupně + výchovný poradce   		havelkovab@zscercany.cz Marina Shaptala            	učitel 2. stupně     				shaptalam@zscercany.cz Blanka Škvorová            	učitel 2. stupně      				skvorovab@zscercany.cz Alena Podroužková			učitel 2. stupně					podrouzkovaa@zscercany.cz Pavlína Wastlová			učitel 2. stupně					wastlovap@zscercany.cz Marta Polačková			učitel 2. stupně					polackovam@zscercany.cz Zuzana Kalendová			asistent pedagoga Ivana Adámková			asistent pedagoga Iveta Zburníková 			asistent pedagoga Daniela Matoušková 		asistent pedagoga Jitka Vilímková 			asistent pedagoga Denisa Musilová			asistent pedagoga Magdaléna Kadlecová		asistent pedagoga Dana Novotná			asistent pedagoga Michaela Fraňková			asistent pedagoga Lada Suchánková 			vedoucí ŠD Renata Kučerová 			vychovatelka ŠD Michala Tomášková 		vychovatelka ŠD Erika Bergmannová 		vychovatelka ŠD Ilona Hronková			vychovatelka ŠD Lenka Neuhöferová		vychovatelka ŠD Jana Nálevková			hlavní ekonomka školy Ladislava Sadílková		účetní Ivana Vašáková 			vedoucí ŠJ Veronika Purkardová 		kuchařka Markéta Sahulová 			kuchařka Zdeňka Mrkáčková			pom. kuchařka Marie Krčíková			pom. kuchařka Romana Roštíková 			pom. kuchařka Monika Škodová 			pom. kuchařka Jaroslava Macháčková 		uklízečka Eva Plachá 				uklízečka Blanka Střelková 			uklízečka Oksana Šmídová			uklízečka Jaroslava Šobrová			uklízečka Vladimír Doné			školník