ZŠ Čerčany Sokolská 180 Čerčany 25722 okres Benešov Školní sběr papíru: Ve dnech 17. – 24. 10. proběhne sběr papíru. Papír můžete odevzdávat na školním dvoře vždy od 7:05 do 7:45 hod a ve dnech 20. a 24. 10. i odpo- ledne od 15:15 do 15:45 hodin. Sbíráme také kaštany... (více zde) Sbírka víček pro Mirečka - Poděkování patří všem, kteří... (více zde) Nabídka zájmových kroužků:        Šikovné ruce         Vaření        Pokusy Poděkování - Rádi bychom poděkovali vedení a pracovníkům Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech za to, že v době stavebních úprav celý měsíc vařili obědy nejen pro děti ze školy, ale také pro naše zaměstnance. Děkujeme, moc nám chutnalo! (foto zde) Speciální pedagog  - Činnost speciálního pedagoga při ZŠ Čerčany bude zahájena 11. 10. 2016. Více pod tlačítkem “Školní poradna” (vlevo). Práce na nástavbě školy pokračují podle plánu - (foto zde) Nově aktualizováno: Školní řád    ŠVP      Zaměstnanci foto Velmi krátký sestřih videa ze školní akade- mie. Pořízeno statickou kamerou na okně sálu. (Kliknutím spustit.)
počítadlo.abz.cz